Liên hệ

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ


Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
            (Lầu 2, Nhà Điều hành)

Điện thoại: 0710 3 830 428

Fax: 0710 3 838 474

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://ip.ctu.edu.vn/

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Đại học Cần Thơ - Đường 3/2, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 07103 830428; 07103 872175 - Fax: 07103 838474

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.